Archive for Integration

tirsdag, februar 17th, 2015

Er det ‘fremmedhadet’ og danskernes skyld?

Mens der nu, efter lørdagens skuddrama, igen er kog i tolerance/racisme-debatten, skriver Carsten Jensen i en gårsdagens Politiken-klumme:
“Det er vigtigt at vide alt om gerningsmanden og hans motiver. Er han en hjemvendt syrienskriger? Ligger smittekilden i udlandet? Men der er et andet spørgsmål, der er lige så vigtigt. Hvem er vi som nation?
(…) Kan vi selv være en af smittekilderne? (…) Danmark er sammen med Belgien og Storbritannien det eneste europæiske land, der de sidste tolv år har deltaget i de fire krige i Irak, Afghanistan, Libyen og nu mod Islamisk Stat.
Danmark er sammen med Belgien det europæiske land, der relativt set leverer flest krigere til Syrien. (…)
Da terrorattentatet fandt sted lørdag eftermiddag, var det fraværet af forbløffelse, der var det mest bemærkelsesværdige ved reaktionen på de sociale medier. Alle havde ventet det. Vi er et land, der i to årtier har styret målrettet mod konfrontationen. Nu har vi fået den.”
[1]

Klogt skrevet, men det er enøjet og problemfornægtende at tro, at det kun er en konfrontation skabt af ‘fremmedfjendske’ danskere. Der var ghettodannelse, parallelkultur, kriminalhyppighed, anti-verdslig afsky og reaktionær æreskultur blandt indvandrerkredse allerede i 80-90’erne, da Danmark havde Europas mest liberale udlændingelov. Det er derfor befolkningen vendte sig mod den og rykkede til højre til at begynde med. Der var allerede en kulturkløft i selve disse kulturforskelle.
Det er ikke nok bare at plædere tolerance.

Men det er samtidig helt korrekt at krigsdeltagelserne har bidraget/bidrager til polariseringen. Faktisk er det i stor stil den vestlige, særligt amerikanske, imperialisme og udenrigspolitik, der har dannet grundlag for de reaktionære religiøse islamiske kræfters udbredelse. De islamistiske grupperinger rundt omkring i Mellemøsten blev under den Kolde Krig støttet og opfostret af vestlige kræfter, som et makabert bolværk mod Sovjetunionen og den arabiske arbejderbevægelse.
Det sås bl.a. med støtten til Saddam Hussein i Irak, det pakistanske militærdiktatur med Zia Ul-Haq, det Muslimske Broderskab (tidl.), de reaktionære gejstlige i Iran (som affødte præstestyret), de afghanske mujahedinere (som affødte Taliban-bevægelsen) og også kammeratskabet med Saudi-Arabien.
Kampen mod islamismen må have imperialismen som hovedfjende, da de islamiske nyfundamentalister er deres affaldsprodukt.

_____________________________________________________________________
[1]
politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2548461/i-to-aartier-har-vi-maalrettet-styret-mod-konfrontationen—nu-har-vi-faaet-den/

tirsdag, september 9th, 2008

Asylnetværket er nogen tudebavianer

Eks-SF’erne fra det nu nedlagte asylnetværk der styrtede ud af partiet som rotter under kloakvandfald rammer flere meter ved siden af med deres kritik af S-SF integrationsudspillet.

I Information-artiklen om disse brægede fårs stillingtagen, lyder udtalelserne bl.a. at “…det er den mest triste del af socialdemokratisk politik, man er gået ind på: Nemlig tankegangen om, at der er noget galt med dem, der kommer hertil. Det er vinklen på alle 14 punkter i udspillet. Selv med de bedste intentioner udtrykker det en dyb mangel på respekt for de her mennesker.

Samtlige punkter..?! Jeg har meget svært at spotte fremmedhad i størstedelen af det integrationsudspil.

Det er svært at se nogetsomhelst racistisk kendetegn i punkter som f.x. oprettelse af antidiskriminationsenhed, opholdstilladelse til sexslaver, forpligtelse af folke- og privatskoler til at medintegrere, nedbryde arbejdsgivernes racistiske udelukkelser af nydanskere, psykolog-bistand og rettigheder for asylansøgere, og SSP-samarbejdet.

For det andet er der stor forskel mellem at mandsopdække unge indvandrere med hårdtslående urobetjente, og så nærpoliti med socialpædagogisk uddannelse, som er et af de punkter der har fået dele af venstrefløjen på barrikaderne over “højredrejning”.
Derudover er den kontante håndtering af bandekriminalitet, den kontrollerede indvandring, tvangsfjernelserne, og andet der lægges op til i handlingsplanen, for det meste koblet med en medmenneskelig indstilling og egentlige valgmuligheder for de etniske mindretal, fremfor bare ren stigmatisering og nationalmoralske korstog.

Jeg har virkelig svært ved at se hvorfor man skal klynge nogen i hjørne med xenofober og fremmedhadere, blot fordi man ikke ligefrem vil servere alt på et sølvfad uden at koble det med ansvarsforpligtelse, som det var tilfældet i den dybt lalletolerante og virkelighedsfjerne udlændingepolitik i 80-90’erne.

For det tredje, så burde alle de progressive punkter hvor partierne når til enighed, og de i alt 23 punkter hvor SF har rykket socialdemokraterne (bl.a. cementeret retten til bo og job for asylfolk, SSP-samarbejde, og psykologer på skoler), klart overskygge de enkelte to knaster (24-års-regel og tilknyt.krav) som SF blot måtte erkende er flertal for.

Og det ville for alt i verden være snothamrende dumt, at kassere realiseringen af alle de andre nødvendige, progressive justeringer af udlændingepolitikken blot for at kunne sidde i hjørnet og erklære sig hellig (alt-eller-intet-logikken).

Som en anden fløjfælle så oprigtigt skrev i en debat om samme emne;

“Er den rigtige venstreorienterede strategi at sidde i et elfenbenstårn og brokke sig over, at verden ikke overensstemmer med målsætningerne i vores principprogram? Eller er den at gå ind og kæmpe for selv den mindste forbedring for almindelige mennesker?”

Det kunne ikke være mere trit med virkeligheden.
At stille sig udenfor enhver forhandling hvor det ikke kan lade sig gøre at få SAMTLIGE forslag igennem(!) og råbe som høns i et slangebur,ville ikke ændre synderligt på udfaldet.
Det klart fornuftige udgangspunkt er utvivlsomt at satse pengene på den overvægt af mange andre punkter, hvor partierne er enige og kan føre konkrete forbedringer igennem.

Til dette er der ikke noget egentligt alternativ. Andet end at “vaske sine hænder”, som En(som)hedslisten har for vane at gøre. Man opnår ved gud ingen indflydelse eller forandring ved at nægte at indgå i kompromisser (endda når der er langt større gevinst end der er tab). For facit vil stadigvæk være at flere resultater bliver ført igennem, end ved politisk isolation.

Dette kunne passende blive afrundet af et mindre citat fra Astrid Krag om aftalen;

»…jeg tror faktisk ikke, at der er nogen i det radikale, der vil være uenige i, at en familiekultur, hvor piger skal stoppe deres uddannelse, fordi de skal være hjemmegående husmødre er noget, der ikke passer særligt godt med et ligestillet Danmark. Det er en virkelighed som vi må forholde os til.«

…og en anbefalet analyse, med en nærmere, og meget klar beskrivelse af udspillet i bunden:
– http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=83951

onsdag, juni 11th, 2008

Middelklassemyten om informationssamfundet

Den norske journalist og forfatter Magnus Margdal, kommer med følgende interessante udsagn i en artikel på Information.

“Arbejderklassen er kun forsvundet fra middelklassens bevidsthed. Og det er folk med middelklassebaggrund, der dominerer ledelserne i de europæiske socialdemokratier,”

“Al deres snak om det klasseløse informationssamfund, hvor folk selv ejer ‘produktionsmidlerne’ – deres hjerner – det er jo ikke sådan, når man ser på, hvor folk flest er beskæftiget. I såkaldte lortejobs i handels- og servicesektoren med lav jobsikkerhed, lave lønninger, dårlige arbejdsforhold og lav organisering,”

Den britiske sociolog Anthony Giddens’ socialliberale ‘Tredje Vej’, der accepterer markedsliberalismen som det eneste mulige, er en del af problemet, ikke løsningen, mener Magnus Marsdal, der konsekvent siger ‘Baron Giddens’ om New Labours hof-teoretiker.

“Anthony Giddens har taget fejl i 15 år og tager endnu mere fejl i dag. Han tror, venstrefløjens problemer skal løses langs den værdipolitiske akse, fordi han tror, den økonomisk-politiske akse ikke længere eksisterer – på trods af, at den økonomiske ulighed bare stiger og stiger,”

Og hvor er det himmelråbende klart sagt. Sikke en omgang gloriepudsende pladder, at klassekampen skulle være uddød, og lønmodtagerne være ligestillet med arbejdsgiverstanden. Hvis det virkelig var tilfældet, som de borgerlige idealister konsekvent påstår fra tid til anden, hvorfor har man så hos det borgerlige hold så gennemført den række af forringelser og nedslidning der er sket i de senere år? Hvorfor har man den konstante stræben hos bl.a. Dyremose og Dansk Industri efter at få afviklet de lempelige arbejdsvilkår, og reduktionen af timeantallet?
Det burde være åbenlyst, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne ikke har de samme interesser.

At vi så beskæftiger os mere med service, afspejler ikke nogen forandret klassenatur. Sikke noget vrøvl. Arbejdsdelingen og ledelsen foregår på samme præmis som hidtil. Arbejderklassen er dog blevet mere veluddannet og har fået flere penge mellem hænderne. Men fremhævelsen af de arbejdstagere der bor i Villaer og tjener mere end nogen iværksættere, er bare absurd. Det fremstiller på ingen måde et billede af samtlige lønmodtagere.

Det er helt og aldeles utænkeligt, vi alle på én gang skulle kunne ligge inde med et væld af økonomiske ressourcer og privilegier, der svarer til behovene for en hel forsamling af individer. Der er altid en polarisering i den anden ende, hvis der er overflod i den ene.

I det hele taget er det er en utopisk tanke at arbejderklassen skulle være borgerliggjort. Når der ikke på nogen måde er tale om at produktionsmidlerne er blevet fællesejede, kan en indehaver af en arbejdsplads ikke eksistere uden dertilhørende arbejdskraft.

At store dele af arbejderstanden stemmer borgerligt i disse dage, er der så imidlertid mægtigt mange svar på.

Først og fremmest har den værdipolitiske venstrefløj forårsaget den mest fatalt mislykkede integrationspolitik man kunne forestille sig, og fremført en dybt virkelighedsfjern og inkonsekvent linje ift. de negative følger af indvandringen, og konkrete problemstillinger i kulturdebatten, der optog flere og flere vælgere undertiden.
Man gjorde nydanskere til klienter, og gav uanet grønt lys for øget kriminalitet ved at fraholde dem ethvert ansvar for egne handlinger. Man undlod at stille krav, og forsvarede som venstrefløj ghettoområderne (under illusioner som at “det vil berige vores kultur på samme måde som Solvang i USA”).
Værst var det næsten, når multukulturalisterne forsvarede de mest reaktionære tendenser indenfor strømningerne, og dermed gav afkald på mangeårige venstreorienterede kerneværdier.

Dernæst har traditionelle garanter for arbejderklassen, indledt en højrekurs i sin økonomiske politik, og sluppet noget af koncentrationen på almindelige indbyggeres konkrete dagligdag. Ikke mindst socialdemokratiet, har hårdhudet og konsekvent opslugt det fejlbarlige, nyliberalistiske koncept, den af Anthony Giddens anførte “Tredje Vej”, og dermed markeret et mere ligegyldigt alternativ til den borgerlige blok.

Giddens filosofi om opslugelsen af markedstankegangen blev doktrinen for omdannelsen af det engelske New Labour til et neoliberalt privatiseringsparti, og var ganske svarende til hvad der skete med socialdemokratiet efter Nyrups højrekurs i 90’erne, hvor adskillige virksomheder blev privatiseret og udliciteringen. Sjovt nok forsøger manden selv nu selv at bekæmpe den selv samme kapital’ske rovdrift.

Derudover spiller det nok også en rolle, at topskatten i dag rammer almindelige lønmodtagere på pengepungen, da den  ikke følger inflationen eller samfundets øgede værdi, hvorfor de borgerlige visioner om skattelettelser nu også appellerer til mange arbejdere. Det er egentlig talt imod en reel progressiv beskatning, at smide det samme loft i hovedet på specialarbejdere og håndværkere, som på bankdirektørere og jordejere!

Der kan nok heller ikke herske meget tvivl om, at den degenerede, og bureaukratisk forvrængede “socialisme” i østblokkene, skræmte den danske (og vestlige) befolkning i en sådan grad, at mange fik den opfattelse at man derved skulle undgå en hvilketsomhelst anden form for kollektivistisk økonomisk politik (selvom det er en koldkrigerisk og aldeles binær logik).

Man må håbe at luften snart går af ballonen og New Labour-doktrinen bliver punkteret så vi igen kan få fast grund under fødderne og lade arbejderpartierne fører politik til glæde for fagbevægelsen, og også få sat en stopper for det uhæderlige tyveri af borgerlige værdier.

søndag, april 20th, 2008

Kulturradikalisme… Multikulturalistisk radikalisme?

Min forståelse af det kulturradikale begreb havde hidtil været noget i retning af en yderliggående oberservans, der byggede på en hang til fuldstændigt uhæmmet indvandring og multikulturalisme. Uden kvoter eller noget lignende.

Jeg tog lige godt fejl;

Kulturradikalisme iflg. Gyldendals psyk-pæd. ordbog

“Huh,” tænkte jeg. Jamen så er jeg jo ganske kulturradikal.

Det er altså noget så grundlæggende som opgøret med de gammelkonservative, reaktionære, forstokkede normer.
Kæft, trit og retning, spanskrør, traditionalistiske kønsroller, fastlåsning af kunst, og andet navlebeskuende gøgl.

Politikerne (på højreborgen) skulle måske overveje at bruge “skældsordet” lidt mere korrekt for fremtiden, istedet for at puste dets betydning op til noget der ligner 90’er-ignorancen og den blinde accept af Sharia…

Kulturradikalismen er tværtimod en oprigtig overbevisning at knytte sig til, i bekæmpelsen af de anti-progressive kredse indenfor Islam. Kvindekampen kan sgu ikke sikres fra højrenational side af, og kun en ganske tynd formalitet af demokratiets idealer bliver garanteret af de halvfascistoide forfatningsstrammere indenfor bl.a. justitsministeriet og paranoide folkemasser, der råber op om mere kontrol trods at den udvidede terrorlovgivning allerede nu rammer Greenpeace, lystfiskere og kritiske organisationer.